EVS w Albanii Kukes

 • Vacancy for EVS Volunteer in Albania

 • Contact person: Ewa KowalskaSzkriba
 • Coordinating organisation: Active Women Association
 • Host: Youth in Free Initiative (YFI) : http://www.rsl-al.org
 • Location: Kukes, Albania
 • Deadline: 23/02/2017
 • Start: 01/03/2017
 • End: 31/01/2018

 • Organizowane będą spotkania w ramach Młodzieżowego Klubu Europejskiego.

  Więcej informacji o projekcie tutaj: evsawa.wordpress.com/evs-w-albanii-kukes-marzec-2016-luty-2017/

Tasks

W ramach Klubu będą odbywać się cotygodniowo 1 lub 2 spotkania dla lokalnej społeczności: - kawiarenka językowa – pozwalająca na naukę języków w sposób nieformalny przy luźnych rozmowach i konwersacjach na zasadzie “speed datingu” - spotkanie oparte na skandynawskiej metodzie pracy oddolnej “Study circle group”, w którym uczestnicy będą mogli: - realizować własne inicjatywykukes-6 - uczyć się za pomocą przygotowywanych wykładów, spotkań, prezentacji, projekcji filmowych czym jest Unia Europejska, jakie konkretne możliwości daje ona młodym ludziom, czym jest aktywność społeczna i europejska aktywność obywatelska - dyskutować o istotnych kwestiach dla młodzieży europejskiej, takich jak praca, wolontariat i mobilności, rozwój współpracy międzynarodowej, edukacja młodzieży, tolerancja, solidarność, międzykulturowość, polityka młodzieżowa.

Criteria

- Oczekiwany wiek: 18-30 lat - Wysoka motywacja do pracy z młodzieżą, mile widziane doświadczenie w wolontariacie - Wcześniejsze doświadczenie w pracy z ludźmi i grupami - Otwartość, elastyczność i umiejętność radzenia sobie ze stresem – jest to projektcollaborative-bi-solution-criteria międzynarodowy i wolontariusz spotka się z różnicami kulturowymi, społecznymi i ekonomicznym oraz prawie rok będzie przebywał poza swoim naturalnym środowiskiem - Inicjatywność, kreatywność – gdyż podczas projektu EVS wolontariusze będą mieli okazję rozwijać swoje własne mini-projekty i sprawdzać się w pracy ze społecznością lokalną w Albanii

Procedure

Osoby zainteresowane wyjazdem, mogą składać CV i list motywacyjny, odnoszący się do tematyki projektu, w języku angielskim na adres mailowy: youth.awa@gmail.com.
Attention! To apply you need to login or register yourself.